trivago.se - Jämför & hitta ditt ideala hotell till bäst pris

”Vi har erfarenhet av St Thomas från förr i tiden.”. Läs fler omdömen om värdshus och B&B i Virgin Islands. All Inclusive Divi Carina Bay Beach Resort & Casino. Frydendal 51 hotell; Christiansted 27 hotell; Charlotte Amalie 10 hotell; Saint John 9 hotell; Road Town 6 hotell; Frederiksted 6 hotell; Nazareth 5 hotell.
Läcker paketresa till US Virgin Islands & ön St. Croix i Karibien/Västindien.. Christiansted Harbour & till väster St. Thomas & St. John samt Buck Island i öster.
St. John's, Saint John Parish Bild: St.Johns Bay/Virgin Islands. - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 6 841 bilder och videoklipp från St. John's.

Play >>>

Uppgradera browser

See more about Us virgin islands, Virgin islands and Öar.. Trunk Bay, St John, US Virgin Islands · Läs mer på. St. Kitts Marriott Resort & Royal Beach Casino.
Resa hit: Flyg till St Thomas (U.S. Virgin Islands). Färja till Tortola och. Amerikanska Jungfruöarna Trunk Bay, St John. Naturinramning: 4.
Vinnarum recension - Casino Story, casino us virgin islands. 4/12/.. vyer över Christiansted Harbour & till väster St. Thomas & St. John samt Buck Island i öster.
Vinnarum recension - Casino Story, casino us virgin islands. vyer över Christiansted Harbour & till väster St. Thomas & St. John samt Buck Island i öster.

Play here >>>

Video

ST JOHN U S VIRGIN ISLANDS in 4K Ultra HD

Play online >>>

FA6C30D7-DBCB-4FD3-9034-3BEE780E464D

Gallows Point Resort - St. John, US Virgin Islands på App Store

Ange din e-post adress eller användarnamn och tryck skicka.
Du kommer få ett tillfälligt lösenord skickat till din e-post.
Om du inte accepterar dessa allmänna villkor har du inte rätt att använda Siten eller någon av de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören.
Dessa allmänna villkor gäller endast användandet av Siten och inte användandet av andra siter som tillhandhålls av Speloperatören.
Härutöver krävs att personen har registrerat sig som Spelare och har ett Spelkonto hos Speloperatören.
Se även punkt 14 nedan beträffande restriktioner avseende spelare från vissa länder.
Anställda till Speloperatören, dess licenstagare, distributörer, återförsäljare, affiliates och dotterbolag är inte kvalificerade att på något sätt deltaga i Spelen.
Användning av Siten för andra syften och ändamål är strikt förbjuden.
Du intygar härmed att Ditt intresse av spelen och tjänsterna som tillhandahålls på Siten är av personlig natur.
Spelaren måste tillställa sådana rimliga bevis till Speloperatören senast sex 6 månader från det datum Spelarens Spelkonto Stängdes.
Annars har Spelaren förverkat sin rätt till de innestående medlen på det Stängda Spelkontot och medlen kommer att beslagtas av Speloperatören.
Vid den händelse att Speloperatören bestämmer sig för att låta ett konto vara fortsatt öppet, kommer det att vara det konto som du först öppnade hos Speloperatören, till vilket dina innestående medel, om det finns några, kommer att överföras.
Om en Spelare inte fullt ut förstår innebörden av dessa allmänna villkor bör Spelaren avstå från att registrera sig på Siten och inte heller delta i något av Spel-operatörens evenemang.
Dessa allmänna villkor tillhandahålls i en svensk och en engelsk version.
De olika språkversionerna av dessa allmänna villkor återspeglar samma principer men vid eventuella motsättningar mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen äga företräde.
Endast ett Spelkonto per Spelare är tillåtet och Spelaren måste registrera sig personligen.
Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera ansökningar om Spelkonto.
Oaktat det föregående kommer Speloperatören att fullgöra ingångna st john virgin island casino åtaganden.
Du godkänner härmed att om någon information som du tillhandhållit är felaktig eller inkomplett, så kommer Speloperatören inte att acceptera din registrering.
För det fall du redan är registrerad är Speloperatören både berättigad och skyldig att underkänna din registrering som Spelare och att stänga Spelkontot.
Spelaren är skyldig att på begäran av Speloperatören tillhandahålla skriftliga officiella dokument, som t ex adresserad elräkning, bankkontoutdrag eller annan skriftligt dokumentation som Speloperatören anser erforderlig för att kunna bekräfta riktigheten av de uppgifter som Spelaren lämnat i samband med registrering eller efterföljande verifikationsprocesser.
Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken och det rekommenderas att lösenordet innehåller både bokstäver och siffror.
Spelaren måste alltid använda sitt användarnamn och lösenord vid inloggning på Siten och vid åtkomst till åt Spelkontot.
Det är uttryckligen förbjudet att överlåta eller överföra eller förvärva ett Spelkonto till eller från annan spelare.
Du är skyldig att hålla din kontoinformation, ditt användarnamn och ditt lösenord hemligt och du är ensamt ansvarig för all användning av tjänsterna genom ditt användarnamn och ditt lösenord.
Om du får kännedom om eller misstänker obehörig användning av ditt Spelkonto eller brott mot dessa säkerhetsföreskrifter, måste du omedelbart meddela Speloperatören om detta så att ditt Spelkonto kan stängas.
All obehörig användning av ditt användarnamn eller ditt lösenord anses utgöra din användning och du är ansvarig för alla transaktioner på ditt Spelkonto intill dess Speloperatören tagit emot ovan angivet meddelande.
Om en Spelare ger ut, avslöjar eller tappar bort sitt användarnamn eller lösenord är Speloperatören inte ansvarig för eventuell skada eller förlust.
Inaktivt: Ett Spelkonto blir automatiskt klassificerat som inaktivt om ingen inloggning eller utloggning har skett på Spelkontot under en period som överstiger tolv 12 månader "Inaktivt".
Enligt punkten 22 kommer Speloperatören ta ut en administrativ avgift för de kostnader Speloperatören har för att upprätthålla ett Spelkonto, tills Spelkontots status har ändrats till Öppet, Vilande, Stängt eller Avslutat "Underhållsavgift".
Vilande: Ett Spelkonto blir automatiskt klassificerat som vilande om ingen inloggning eller utloggning har skett på Spelkontot under en sammanhängande period av trettio 30 månader "Vilande".
När ett St john virgin island casino klassificeras som Vilande gäller punkt 12.
Spärrat: Ett Spelkonto kan spärras på initiativ av Spelaren i enlighet med punkt 12.
Inga ytterligare avgifter tillkommer för spärrade Spelkonton.
Suspenderat: Ett Spelkonto kan suspenderas av Speloperatören.
Ett Suspenderat konto kan komma att ha begränsad funktionalitet och det kan medföra att Spelaren inte kan placera några spel, göra insättningar, begära uttag eller uppdatera sitt konto, beroende på orsaken till suspenderingen.
Självuteslutet: En Spelare kan begära att få sitt Spelkonto Självuteslutet i enlighet med Sektion 12.
Självuteslutna Spelkonton är inte föremål för några avgifter.
Insättningar kan endast ske via Siten.
Know Your Customer KYC kontroller genomförs av Speloperatören vid insättningar.
Tillgängliga insättningsalternativ, associerade avgifter och krav anges i punkten 22.
Detaljerad insättnings- och betalningsinformation finns dessutom tillgänglig på Siten.
Speloperatören accepterar insättningar i SEK och NOK.
Spelaren kan använda insatta medel för spel så snart insättningen är tillgänglig på spelkontot.
Alla insättningar görs i realtid och om insättningen genomförs korrekt krediteras Spelkontot omedelbart.
Alla insättningar är irreversibla.
Speloperatören accepterar endast köp av spel om det finns tillräckligt med pengar på Spelkontot för att täcka insatsen.
Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera eller begränsa en insats.
Speloperatören ger inte Spelare kredit och Spelare får inte använda felkrediterade belopp till köp av spel.
Spelaren får inte betrakta Speloperatören som en finansiell aktör.
Varken insättningar eller vinster är räntebärande, d.
Spelaren kommer inte att erhålla någon ränta på sitt tillgodohavande på Spelkontot.
Spelare har inte rätt att göra några överföringar mellan olika Spelare eller olika Spelkonton.
En insättning måste användas som insats minst en gång för att en utbetalning skall vara tillåten.
Alla gjorda insatser är bindande för Spelaren och kan inte annulleras.
Om en insats har placerats eller en hand har spelats genom användandet av en Spelares användarnamn och lösenord anses det vara genomfört av Spelaren och skall därför vara giltigt 3.
Det finns dock omständigheter som ligger utanför Spel-operatörens kontroll och Spelaren är medveten om att spelen sker på Internet och, vid användandet av mobila enheter, via mobiltelefonnät och dessa kommunikationsmedia har kända brister.
Med undantag för köp av en bingobricka kommer spelet inte att äga rum om Spelaren har gjort en insats på ett spel, men inte startat spelet när ett avbrott inträffar på grund av ett tekniskt fel.
Om Spelaren gjort en insats och startat spelet när ett avbrott inträffar kommer spelet att registreras på spelservern och insatsen kvarstår.
Utgången av spelet kommer i sådant fall att återspeglas på Spelkontot och om Spelaren vinner kommer vinsten att registreras på Spelkontot.
Ett köp av en bingobricka är definitiv och spelet kommer att genomföras oberoende av om Spelaren är uppkopplad mot spelet eller inte.
Spelaren är medveten om att för det fall ett avbrott i uppkopplingen sker så utgör den information som registrerats på spelservern slutligt bevis vid fastställande av villkoren för gjorda insatser och omständigheterna kring dessa.
Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående varning, upphöra att erbjuda ett annonserat spel eller dra tillbaka en schemalagd spelaktivitet.
Vid en sådan händelse annulleras samtliga påbörjade men ej avslutade spel och insatserna återbetalas till Spelaren.
För det fall en överföring först godkänns och registreras på Spelkontot och Speloperatören senare får besked från kortutgivaren att överföringen av något skäl skall återgå kommer Speloperatören att tillfälligt Stänga Spelkontot med hänvisning till att det finns misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort.
Spelaren ansvarar för att betala alla sådana Betalningsförmedlingsavgifter.
Speloperatören har rätt att ta ut en insättningsavgift så som den definieras i punkten 22.
Det är förbjudet och olagligt att göra insättningar som härrör från stöld eller andra olagliga aktiviteter.
Med hänvisning därtill övervakas alla transaktioner för att förhindra penningtvätt och alla misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till Speloperatörens Money Laundering Reporting Officer MLRO som kommer att anmäla och upplysa berörda myndigheter.
I det fall Spelaren ser några misstag eller felaktigheter måste han notifiera Speloperatören omedelbart så att misstaget kan rättas.
En Spelare skall rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från den tidpunkt då misstaget först visades på kontoutdraget på Siten.
Det betyder att åtgärder har vidtagits för att skydda pengarna på spelkontot men att det inte finns någon absolut garanti att samtliga medel kan återbetalas i händelse av en likvidation.
Vid fel som beror på eller annars är hänförliga till Speloperatörens leverantörer eller annan utomstående part gäller vad som anges i punkt 17.
Detaljerad information om dessa utbetalningsalternativ finns tillgänglig på Siten.
Enligt bestämmelserna i punkten 22 finns ett minsta belopp för utbetalning "Minsta Utbetalningsbelopp".
Speloperatören förbehåller sig rätten att utföra sådan identitetsverifiering även vid utbetalningar som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro.
Om Spelaren vill Avsluta sitt Spelkonto överförs hela det tillgängliga beloppet förutom bonuspengar till det bankkonto eller kreditkort från vilket de belopp som betalats in på Spelkontot härstammar.
Alla transaktioner kontrolleras i syfte att förhindra penningtvätt och alla misstänkta transaktioner rapporteras till berörda myndigheter.
Standardproceduren vid utbetalningar från ett Spelkonto till Spelaren är att utbetalningen sker till det bankkonto eller kreditkort från vilket de belopp som betalats in på Spelkontot härstammar.
I den mån Speloperatören finner det möjligt sker utbetalning i enlighet med det utbetalningssätt som Spelaren meddelat Speloperatören.
Speloperatören förbehåller sig dock rätten att alltid slutligt bestämma vilken utbetalningsmetod som skall användas.
Beroende på vilken utbetalningsmetod som valts av Spelaren eller Speloperatören kan utbetalning medföra avgifter från tredje part, exempelvis banker och finansiella institutioner.
Information om gällande avgifter för utbetalningar finns på Siten under "Mitt konto" och "Insättningar".
Spelaren förstår och godkänner att sådana avgifter och andra avgifter som tas ut av source part skall betalas av Spelaren.
Om Spelaren inte angivit något bankkonto måste Spelaren faxa en kopia på en identitetshandling till Speloperatören och ange till vilket bankkonto utbetalning skall ske.
Speloperatören förbehåller sig rätten att alltid avgöra vilka identifikationshandlingar som är godtagbara.
Om Spelaren satt in medel på Spelkontot med kreditkort eller betalkort eller om Spelaren begärt att uttag skall göras till kredit- eller betalkort har Speloperatören rätt att begära kopior av både fram- och baksida av aktuellt kort.
För Spelarens egen säkerhet rekommenderar Speloperatören att Spelaren endast gör de första sex 6 siffrorna och de sista fyra 4 siffrorna på kreditkortet eller betalkort synliga vid tillhandahållande av kopia av kortet.
Spelaren ansvarar för att betala alla sådana Betalningsförmedlingsavgifter.
Ytterligare information avseende riskerna med spel finns i vår -sektion.
I syfte att minimera dessa risker ges Spelaren möjlighet att frivilligt begränsa sitt spelande på nedan angivna sätt "Spelbegränsningar" : Ett Spelkonto som har spärrats för en av de ovan angivna giltighetsperioderna kan inte öppnas igen förrän giltighetsperioden till fullo har löpt ut, även om Spelaren önskar detta.
En självuteslutning av ett Spelkonto kan ha följande giltighetsperioder: Ett Spelkonto som har självuteslutits för en av de ovan angivna giltighetsperioderna kan inte öppnas förrän giltighetsperioden till fullo har löpt ut, även om Spelaren önskar detta.
Spelaren har även möjlighet att självutesluta sitt konto tillsvidare.
Ett Spelkonto som har självuteslutits tillsvidare kan öppnas tidigast ett år efter att Speloperatören har mottagit en sådan begäran.
En begärd Spelbegränsning får effekt direkt när den bekräftats per mail till Spelaren av Kundservice.
Detsamma gäller om Spelaren vill sänka en tidigare Spelbegränsning.
Spelaren är skyldig att följa de instruktioner som Speloperatören anvisar för att genomföra en Spelbegränsning.
Avser begäran en höjning eller ett borttagande av en Spelbegränsning får sådan begäran effekt sju dagar efter det att begäran kom Speloperatören tillhanda.
En Spelbegränsning gäller till dess Spelaren själv har upphävt eller ändrat denna.
Speloperatören kommer inte att acceptera insatser i strid mot de Spelbegränsningar Spelaren angett.
Speloperatören förväntar sig att Spelaren efterlever detta avtal om spärrning av Spelkontot och inte försöker bryta det genom att försöka öppna ytterligare konton på Siten eller andra siter som Speloperatören tillhandahåller.
Speloperatören strävar efter att identifiera och självutesluta ytterligare konton som är registrerade på Dig som Spelare på andra siter som tillhandahålls av Speloperatören inom 24 timmar från det att en begäran om självuteslutning har mottagits men det finns ingen absolut garanti att sådana konton kan identifieras inom den angivna perioden.
Om Du önskar självutesluta Dig från andra siter som tillhandahålls av Speloperatören måste Du själv begära en sådan självuteslutning genom att använda verktygen på respektive site eller genom att kontakta Kundtjänst direkt.
Speloperatören tar mycket allvarligt på sitt ansvar att förhindra åtkomst till spelen för personer som är under den tillåtna åldern.
Vi förklarar tydligt i dessa allmänna villkor samt vid registrering av ett nytt konto att det är olagligt för minderåriga att spela.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra verifieringskontroller för att säkerställa att alla innehavare av Spelkonton är minst 18 år gamla och kan komma att Stänga ett Spelkonto till dess att en tillfredställande verifiering har skett.
Mot bakgrund av detta rekommenderar vi föräldrar att använda sådana applikationer från tredje part som kan användas för att övervaka eller begränsa internetåtkomst från sina datorer.
Netnanny eller Cybersitter är exempel på sådana applikationer.
Exempel på sådana verktyg är Betfilter och Gamblock.
Speloperatören förbehåller sig rätten att inte tilldela och dra tillbaka bonuspengar.
Bonuspengar kan inte under några omständigheter tas ut från Spelkontot.
Om Spelaren tar ut pengar från Spelkontot och det fortfarande finns bonuspengar på Spelkontot som inte omsatts enligt punkt 7.
Speloperatören tillämpar principen att kontanta medel på Spelkontot används för betalning av spel i första hand och bonusmedel i andra hand.
Speloperatören förbehåller sig rätten att Stänga ett Spelkonto och omhänderta befintliga medel om Speloperatören misstänker att någon form av missbruk, bedrägeri eller annan otillbörlig användning av Spelkontot förekommer 7.
Tillämpliga omsättningskrav anges på Siten.
Spelaren är skyldig att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om gällande regler avseende omsättningskrav.
Det är Spelarens ansvar att vid varje tidpunkt säkerställa att Spelaren är medveten om de allmänna villkor som gäller för de exkluderade spelen.
Vid tillämpningen av denna regel definieras en insats som ett spinn på en spelmaskin, en lott eller motsvarande spel i casinot.
Ingen skriftlig kommunikation kommer att förekomma och Speloperatörens beslut är slutgiltiga.
Reglerna som länkas till utgör en integral del av dessa Allmänna villkor.
Reglerna för Casinoturneringar finns i Casinolobbyn.
Dessa tävlingar är helt separata från spelen och eventuella Tävlingspriser kommer inte att redovisas Spelkontohistoriken.
Tävlingsvinster har ett bestämt monetärt värde och kan inte växlas in mot pengar.
Vid vinst av ett Tävlingspris kommer Speloperatören att kontakta Spelaren i syfte att verifiera att adressen som angivits vid registrering är korrekt.
Spelaren är skyldig att svara och bekräfta att adressen är korrekt innan Speloperatören levererar Tävlingspriset.
Eventuell vinstskatt som belöper på Tävlings-priser skall betalas av Spelaren.
Spelaren är dock inte skyldig att medverka i sådana sammanhang.
För det fall Spelaren väljer att medverka kommer ingen ytterligare ersättning, utöver vinsten eller priset, att utgå från Speloperatören.
Presentkort kan ha ett värde mellan 1 000 SEK och 10 000 SEK.
Spelaren informeras i förväg om att vinsten vid ett visst spel utgörs av ett presentkort med ett visst belopp.
Alla presentkort har ett bestämt monetärt värde och kan inte växlas in mot pengar.
Presentkort kan endast användas hos särskilda butiker i Sverige.
Spelaren svarar för alla resekostnader i anslutning till presentkort.
Presentkort har olika förfallodatum som Spelaren måste kontrollera.
Om Spelaren har erhållit vinster i form av presentkort så kommer detta att anges i Spelkontohistoriken.
Speloperatören kommer vid vinst att kontakta Spelaren i syfte att verifiera att adressen som angivits vid registrering är korrekt.
Spelaren är skyldig att svara och bekräfta att adressen är korrekt innan Speloperatören levererar presentkortet.
För det fall att någon underårig får tillgång till ett Spelkonto är dess innehavare ansvarig för de åtgärder som den underåriga utför.
Spelaren får inte anslå eller skicka något meddelande, information, bilder, eller program som är förolämpande, förtalande, pornografiska, obscena, oförskämda, olagliga, rasistiska eller på annat sätt stötande, eller rör privata angelägenheter avseende någon person eller som utgör intrång i någon immaterialrättighet, eller som på något annat sätt kränker någon annans rättigheter.
Samarbete mellan Spelare i chattrummen eller i en enskild chatt är strängt förbjudet.
Spelare får inte klaga i chatten.
Eventuella klagomål skall ske till kundservice för att inte störa flödet och stämningen i chatten.
Spelare får inte heller a trakassera, förtala, skvallra, förolämpa eller hota andra, b diskutera andra bingositer eller göra reklam för andra siter, c försöka rekrytera Spelare på uppdrag av andra siter eller d förolämpa eller förtala Speloperatörens ledning, anställda, dotterbolag eller MGA.
Speloperatören tar inget ansvar för något material som tillhandahålls av Spelare.
Det är inte tillåtet att diskutera eller ange saldot på Ditt Spelkonto eftersom det kan göra att andra Spelare känner sig obekväma.
Om en Spelare inte agerar i enlighet med den policy som anges ovan har Speloperatören rätt att vidta de åtgärder som bedöms vara lämpliga för att återställa ordningen, vilket kan innebära radering av inlägg och att Speloperatören ser sig tvingad att Stänga Spelkontot.
Om förolämpningar förekommer förbehåller sig Speloperatören rätten att stänga chattrummet.
Speloperatören kommer också att rapporterna misstänkta oegentligheter till MGA.
Spelaren skall respektera CM och är skyldig att följa dennes beslut.
Alla inlägg i chatrummen loggas och registreras och kan användas som bevis i förhållande till vinnare av chattspel och vid brott mot dessa allmänna villkor.
Speloperatören förbehåller sig rätten att uppmana Spelare att ändra sitt användarnamn.
För det fall en Spelare skulle vägra att ändra användarnamnet inom 48 timmar från sådan uppmaning har Speloperatören rätt att Stänga Spelkontot i avvaktan på att Spelaren kontaktar kundservice och ändrar sitt användarnamn.
Utöver de situationer då Speloperatören begär att en Spelares användarnamn skall ändras kan Spelare bara ändra sitt användarnamn en gång per månaden.
Chattpriser erbjuds för är att öka underhållningsvärdet och vinstmöjligheterna för återkommande Spelare och chattdeltagare.
Chattpriserna är avsedda att öka chattdeltagarnas upplevelse av onlinespelande.
Alla frågor och klagomål måste ställas till Kundservice skriftligen eller i elektroniskt format.
Ett kundärende skall anses ha inkommit till Speloperatören då det ingivits på ett korrekt sätt och tydligt anger Spelarens identitet samt relevant information om vad klagomålet avser.
Om du har framställt en förfrågan till Kundservice skall Kundservice ges skälig tid att svara på din fråga eller ditt klagomål.
Klagomål hanteras normalt inom två arbetsdagar från den dag då klagomålet ingavs av Spelaren.
Spelare är förbjudna att trakassera eller förolämpa anställda på Kundservice.
Spelare ombeds framföra sina klagomål utan obscena eller hotande ordval.
Vid en sådan Stängning skall Speloperatören inom rimlig tid återbetala det tillgängliga saldot, efter avdrag för eventuella avgifter till utomstående, till Spelaren under förutsättning att Speloperatören inte misstänker något brott mot dessa allmänna villkor.
Vid Stängning av Spelkontot på grund av ett brott mot dessa allmänna villkor har Speloperatören rätt att ta tillbaka utbetalda vinster eller avräkna sådana vinster mot på Spelkontot innestående medel.
Om ett Spelkonto klassificeras som Vilande kommer Speloperatören att försöka kontakta Spelaren via Spelarens registrerade e-postadress för att betala ut innestående pengar, minus bonuspengar.
Om Speloperatören med rimliga ansträngningar inte kan få kontakt med Spelaren kommer pengarna att förverkas och utlämnas till MGA.
Om Speloperatören vederbörligen har utlämnat saldot på ett Spelkonto till MGA är Spelaren förhindrad att framställa krav mot Speloperatören.
Om Spelaren väljer att Avsluta sitt Spelkonto kommer Spelaren inte att ha möjlighet att öppna Spelkontot förrän 30 dagar passerat från dagen då Spelkontot Avslutades.
Vid Avslutning av ett Spelkonto skall Speloperatören inom rimlig tid återbetala det tillgängliga saldot, efter avdrag av eventuella avgifter till utomstående, till Spelaren under förutsättning att Speloperatören inte misstänker något brott mot dessa allmänna villkor.
Om Spelaren brutit mot dessa allmänna villkor har St john virgin island casino rätt att ta tillbaka utbetalda vinster eller kvitta sådana vinster mot på Spelkontot innestående medel.
Genom att Spärra Spelkontot har Spelaren inte möjlighet att spela på Siten under den tid som Spelaren Spärrat Spelkontot.
Spelaren har rätt att begära utbetalning från sitt Spelkonto även då Spelkontot Spärrats.
Sådan begäran görs direkt till Kundservice via kundserviceformuläret på Siten.
Spelaren har möjlighet att Avsluta sitt Spelkonto under sådan tid som Spelkontot är Spärrat, varvid punkt 12.
När Spelkontot reaktiveras efter Spärrningstiden återfår Spelaren full tillgång till Siten och dessa allmänna villkor gäller.
Genom att självutesluta sitt Spelkonto kommer Spelaren inte att kunna genomföra några spel på Siten under den period som Spelkontot har begärts självuteslutet av Spelaren.
Speloperatören kommer inom fem dagar från det att en självuteslutning har begärts att genomföra en utbetalning av tillgängliga pengar samt stänga Spelkontot tills dess att giltighetsperioden för självuteslutningen har passerats till fullo.
När Spelkontot reaktiveras återfår Spelaren full access till Siten och samtliga villkor skall gälla.
Personlig och finansiell information rörande Spelare behandlas konfidentiellt.
Speloperatören är dock enligt gällande lagar och bestämmelser skyldigt att upprätthålla en skyddad elektronisk förteckning av registrerade Spelare som kan komma att delges MGA på myndighetens begäran.
Av detta skäl raderas inte sådan personlig information som erfordras för att identifiera en Spelare och dennes transaktioner även om Spelkontot Stängts, Spärrats eller Avslutats.
Speloperatören har rätt att behålla sådan information under den tid som anges i gällande lagar och bestämmelser.
Speloperatören kommer att radera eller förstöra sådan information när den inte längre behövs i linje med gällande lagar och bestämmelser.
De olika typer av information som Speloperatören kan komma att samla in från Spelaren kan exempelvis inkludera, Spelarens namn, kontaktinformation, födelsedata och betalningsinformation.
Det mesta av den personliga informationen tillhandahålls frivilligt av Spelaren och en del av informationen samlas in automatiskt av Speloperatörens system såsom statistisk data avseende Spelarens användande av Speloperatörens Site.
Eftersom Speloperatörens samarbetspartners svarar för vissa delar av funktionaliteten och driften av Siten kan personuppgifter behöva delges sådana tredje parter och Spelaren samtycker härmed till sådan överföring.
Detta gäller även sambearbetning med uppgifter du lämnar direkt eller indirekt via bl.
Samtycket är giltigt tills dess jag själv återkallar det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och är inte beroende av köp av produkter.
Jag har rätt att tacka nej genom att kontakta kundtjänst.
Ytterligare information med kompletta uppgifter om behandling av personuppgifter finns i dessa Allmänna villkor och på.
Skulle en Spelare inte vilja motta sådana meddelanden och kommunikation kan Spelaren välja att återkalla samtycket genom att ändra inställningarna i Min Profil på Siten.
Du använder Siten på ditt eget initiativ och du är ensamt ansvarig att följa de lagar och regler som gäller i ditt hemland om och i den utsträckning som sådan lagar är tillämpliga.
Speloperatören har inget ansvar för att Siten eller Speloperatörens tjänster är lämpliga, tillgängliga eller tillåtna i din jurisdiktion.
Speloperatören har inte heller någon möjlighet att ge juridisk rådgivning i detta avseende.
Speloperatören har inget ansvar överhuvudtaget i förhållande till någon individ som bryter mot någon lag eller annan bestämmelse i relation till dennes transaktioner i förhållande till Speloperatören.
Siten kan innehålla länkar eller referenser till andra siter.
Speloperatören har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra siter och stödjer inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till.
Speloperatören tar inget ansvar för innehållet i eller policys på sådana andra siter.
Om du väljer att gå in på någon annan site som är länkad till Siten, gör du det på egen risk.
Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst stänga av länkar eller länkande program.
Såvida annat inte uttryckligen anges har du inte rätt att använda, skriva ut eller ladda ned material från Siten och då endast för personligt och icke-kommersiellt syfte.
Informationen på Siten får inte ändras, distribueras, eller visas utan Speloperatörens uttryckliga godkännande.
All användning av Varumärkena utan Speloperatörens föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden.
Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av Speloperatören eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller som misskrediterar Speloperatören.
Spelaren erhåller ingen rätt att utnyttja vare sig Varumärkena eller annat material som finns på Siten.
Brott mot dessa bestämmelser kan medföra skadeståndsansvar.
Speloperatörens totala ansvar för alla skador och förluster är begränsat till det belopp som du har satt in på ditt Spelkonto under de senaste 90 dagarna räknat från dagen då den incidenten inträffade.
Siten och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.
Speloperatören har härvid rätt att återta sådan felaktig utbetalning utan Spelarens föregående godkännande.
Sådan felaktig utbetalning skall betraktas som en skuld till Speloperatören intill dess korrigering av den felaktiga utbetalningen skett.
Spelaren är skyldig att omgående meddela Speloperatören om felaktig utbetalning till Spelkontot så snart Spelaren uppmärksammat detta förhållande.
Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.
Ändringar av villkoren skall meddelas till Spelaren i förväg och träder ikraft när Spelaren accepterat de nya eller ändrade villkoren.
Om du inte accepterar de nya eller ändrade villkoren har du inte rätt att använda Siten eller några andra tjänster som tillhandahålls av Spelleverantören.
Speloperatören råder dig att regelbundet ta del av de allmänna villkoren för att på så sätt informera dig om eventuella förändringar.
Speloperatören förbehåller sig vidare rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra st john virgin island casino på Siten och åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar.
Underlåtenhet eller försening av Speloperatören i fullgörandet av sina tjänster och åtaganden skall inte anses utgöra ett brott mot Speloperatörens åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet eller förseningen beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstols beslut, försening eller störning i Internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Speloperatörens skäliga kontroll.
Speloperatören har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.
Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan dig och Speloperatören och ersätter alla tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande Siten och de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören.
Du bekräftar att Speloperatören inte har gjort några utfästelser eller träffat någon överenskommelse med dig avseende frågor som omfattas av dessa allmänna villkor.
Alla tvister i anledning av din användning av Siten och Speloperatörens tjänster skall avgöras av maltesisk domstol.
Procedurer, allmänna villkor, tillgänglighet och tidsåtgång för insättningar och uttag kan variera beroende på klockslag såväl som landet och den finansiella institutionen i fråga.
Uppdaterad information är tillgänglig när Du är inloggas på Siten.
Evoke Gaming står för Sunt Spel.
Vi uppmuntrar våra spelare att spela lagom mycket och ansvarsfullt.
Behöver du hjälp med att spela sunt kan du kontakta tel 020819100och.
Läs mer om Bonnier Gamings syn på.

Alpha

12 Comments

 1. House Edge brukar på svenska kallas för spelavdrag.. Casino odds - House Edge. Vill man gambla med stora pengar bör man välja spel som Blackjack,.

 2. Till hjälp för foot kasinot med ambassaden vera john casino roliga. Frukt incitament enheter när väljer eric baldwin borde kolla wilds scatters med kan.

 3. Play the free online card game Classic Solitaire!. Play the fun card game solitaire in a three-card draw or one-card draw. In Classic Solitaire you have to try to clear away all the cards by stacking them from ace to king by suit in the top cells.

 4. Svenska King Digital, bolaget som står bakom bland annat mobilspelet Candy Crush, kommer att öppna en ny studio i Stockholm. Den nya studion kommer.

 5. Free online pokies, gratis kortspel hjärter. Play free pokies at FreePokies.com with no download or registration required. Play Australian online pokies from.

 6. http://abitapringsrvresort.com/vera-and-john-casino-reviews/2110 vera and john.. online gratis spelen http://dcommute.com/slot-vegas-tally-ho/3894 slot vegas tally... casino floor manager salary http://dust2dosh.com/kabal-spill-download/3491. login http://branddomainmarket.com/las-vegas-casino-online-games/3155.

 7. Clarion Hotel and Casino Near Las Vegas Strip - Las Vegas - Byggnad. per stay Deposit: USD 100.00 per stay The above list may not be comprehensive.

 8. Compare bookmaker promotions, race betting odds, view horse racing results, form guides & more.. 50 Hemsidor Som Liknar Horseracingoffers.com.au. English. 2 Icon of Horseracing.co.uk. 22 Icon of Online-horse-wagering-guide.com.

 9. Play Risk Online, the classic game of global domination online. Establish your army and. 269 playing now! Start Game Register Free. Spring into 20% savings on a year of ad-free gameplay, members-only titles and more. Join Club Pogo.

 10. ... to best roulette. pc. full free free for quiz tokyo casino games drift download.. ideas casino decorations party släkt och jag planetwin365 casino poker play 13.

 11. Ser gärna också tillbakablickar! Kan tillägga att jag sitter och äter kall kebab från igår.... Sarah skriver: 21 Jan 2017 kl. 22:50. Nu har hon ju.

 12. Big Kahuna, Snakes and Ladders Big Top Billion Dollar Gran Bingo Bango Boom! Bob's Bowling Bonanza Bomber Girls Booty Time Break Away Break Da Bank

Add camments

. *